รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Air Pollution control System )
More


-------
--------------------------------

 


  

ตัวอย่างงาน ระบบควบคุมมลภาวะ                       ...Download

1. Dust collector and suction Fan System.
2. Dust collector pulse jet and Exhaust dust system at THAILAND SMELTING AND REFINING CO.,LTD. (THAISARCO).
3. Air pollution control system : Project A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED at นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
4. Air pollution control system : Project Dust Collector at บริษัทไทยโอลีโอเคมี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต