รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  

ระบบท่อน้ำยา (Refrigeration Piping)
ในกรณีที่เราแยก Condensing Unit (CDU) ออกจาก Fan Coil Unit (FCU) อย่างในกรณีของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ก็จำเป็นต้องมีท่อเพื่อส่งสารทำความเย็นไป-กลับระหว่าง
เครื่องทั้งสองนี้ ท่อจาก CDU ยังมีความดันสูง เพราะอุปกรณ์ลดความดันจะอยู่ใน FCU ท่อจึงอุ่น และไม่มีการหุ้มฉนวน ส่วนท่อส่งสารทำความเย็นกลับจาก FCU ไป CDU จะมีความดันต่ำและเย็น จึงต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันน้ำเกาะ และป้องกันการสูญเสียความเย็นให้กับอากาศภายนอกห้องปรับอากาศ หากเครื่องปรับอากาศของท่านทำงานปกติ ท่อจาก CDU ไป FCU หรือที่เรียกว่า Liquid Line จะอุ่นๆ
จับได้ ถ้าร้อนมากแสดงว่า CDU ระบายความร้อนได้ไม่ดี ส่วนท่อจาก FCU ไป CDU หรือ เรียกว่า
Suction Line จะเย็นๆ และบริเวณท่อที่หัวคอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้หุ้มฉนวนควรจะมีเหงื่อน้ำจับบ้าง หากอาการเป็นอย่างนี้แสดงว่าอาการปกติ ท่อน้ำยานี้เป็นท่อทองแดง เนื่องจากเป็นที่ที่รับความดันได้มาก ช่างที่ติดตั้งจะเชื่อมท่อเข้าถึงกันโดยภายในท่อจะต้องสะอาดหลังจากนั้นก็จะใช้ปั๊มสูญญากาศดูดอากาศ
และความชื้นออก ก่อนที่จะเติมสารทำความเย็นเข้าไป แต่ในปัจจุบัน เครื่องปรับอากาศญี่ปุ่นจะมีท่อขด
มาเสร็จทั้งชุด พร้อมทั้งสายไฟที่ใช้ควบคุมการทำงาน มีสารทำความเย็นเติมมาภายในท่อเสร็จ เรียกว่า
Precharged เวลาติดตั้งก็เพียงแต่ขันปลายของท่อเข้ากับเครื่องเป็นอันเสร็จพิธี ท่อที่เหลือก็ขดทิ้งไว้ข้างๆ
เครื่อง CDU นั่นเอง


แสดงท่อน้ำยา

ท่อน้ำยาไม่ควรจะมีความยาวมากเกินไป เพราะจะทำให้แรงเสียดทานมาก และทำให้ประสิทธิภาพของ
เครื่องลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรุ่นใหม่ๆ ที่ใช้โรตารี่คอมเพรสเซอร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะกินไฟน้อยและเงียบแต่ถ้าเดินท่อน้ำยายาวจะมีประสิทธิภาพลดลงมากอีกเหตุผลหนึ่งที่
ไม่ควรเดินท่อน้ำยายาวๆคือจะมีปัญหาทำให้น้ำมันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ที่ปกติจะระเหยและปน
ไปกับสารทำความเย็นเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงาน ไปตกค้างอยู่ในระบบท่อ หรือที่ FCU ได้ เมื่อเครื่องเดิน
ไปเรื่อยๆ น้ำมันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงทีละนิดไปเรื่อยๆ จนไม่เพียงพอกับการหล่อลื่น ก็จะทำให้
คอมเพรสเซอร์เสียหายหรือไหม้ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยทั่ไปท่อน้ำยาควรจะมีความยาว
(รวมแนวหัวเลี้ยวต่างๆ) ไม่เกิน 15 เมตร