รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Air Pollution control System )

-------
--------------------------------

 


  

  สรุปผลงาน บริษัทกูลกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ลำดับ
ผู้ว่าจ้าง
       90 บริษัท ราชาโฟม จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ และ เพิ่มความชื้น ในโรงงานผลิตโฟม เพื่อปั้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต และระบบ Positive clean air ventilation system 29/10/09 15/01/10 บริษัท ราชาโฟม จำกัด
มูลค่างาน : 10,850,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 29/10/09 ถึง 15/01/10
   
       89 บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด
รายการผลงาน : งานปรับปรุงออกแบบระบบปรับอากาศและVENTILATION ห้อง PACKING
มูลค่างาน : 468,500.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 10/07/09 ถึง 5/07/09
   
       88 บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
รายการผลงาน : งานปรับปรุงออกแบบระบบปรับอากาศและVENTILATION LINE ผลิตแผ่นFILM
มูลค่างาน : 989,500.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 20/05/09 ถึง 29/06/09
   
       87 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบสร้างเครื่องดูดฝุ่น และ เครื่องคัดแยก CATALYST ให้ออกจากอากาศ (DUST COLLECTOR)
มูลค่างาน : 800,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 15/05/09 ถึง 10/06/09
   
       86 บริษัท เต็คตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
รายการผลงาน : ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ให้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให้คงที่ในส่วนของ WAREHOUSE, HVAC CONTROLLER, ELECTRICAL AIR HEATER UNIT, CONTROL PANEL COMMISSIONING ในพื้นที่ 1008 ตารางเมตร
มูลค่างาน : 1,200,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 17/03/09 ถึง 17/04/09
   
       85 บริษัท พรีวิเลจ โกดาวน์ จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สำหรับห้องเก็บไวท์ ให้อยู่ในอุณหภูมิ 18C ในพื้นที่ 400 ตารางเมตร ด้วยระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 20 ตัน
มูลค่างาน : 642,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 02/09/08 ถึง 02/10/08
   
       84 บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดดั้ง AIR COOL SUPPLY สำหรับเป่าลมระบายความร้อนใน PROCESS รีดอลูมิเนียม ด้วยลมขนาด 38,000 CFM. จำนวน 4 ชุด
มูลค่างาน : 2,159,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 14/07/08 ถึง 21/10/08
   
       83 บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้งสร้างโรงพ่นสีรถ BACKHOLE รวมทั้งระบบดูดฝุ่นสี ควบคุมมลภาวะ
มูลค่างาน : 2,981,072.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 21/05/08 ถึง 21/07/08
   
       82 บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สำหรับห้อง FILLING โดยเป็นระบบปรับอากาศ เป็นระบบแยกส่วนขนาดใหญ่ มีขนาด 40 ตัน ความเย็น
มูลค่างาน : 1,168,357.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 13/03/08 ถึง 13/04/08
   
       81 บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้งระบบดูดฝุ่นและควัน ใน MACHINE LINE ทำแผ่นฟิล์มพลาสติก
มูลค่างาน : 2,084,538.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 06/01/08 ถึง 06/04/08
   
       80 บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้งสร้างห้อง FILLING & MIXING สำหรับกาแฟ ในโครงการ DM3 เป็นระบบปรับอากาศลดและควบคุมความชื้น และ เป็น CLEAN ROOM และ งานเพิ่ม เดินท่อลมอัด
มูลค่างาน : 17,069,937.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 27/08/07 ถึง 27/11/07
   
       79 บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการผลงาน : ออกแบบสร้างปรับปรุงขยายห้อง PRESS ROOM และMODIFILER ระบบปรับอากาศเดิม เพื่อรองรับส่วนขยาย
มูลค่างาน : 1,267,261.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 23/10/07 ถึง 11/12/07
   
       78 บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
รายการผลงาน : ออกแบบสร้าง DUST COLLECTOR & SUCTION FAN SYSTEM. ดูดฝุ่นเมล็ดพลาสติกมาลงถังไซโล
มูลค่างาน : 960,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 23/02/07 ถึง 15/04/07
   
       77 บริษัท เอ. เจ. พลาทส์ จำกัด (มหาชน)
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้ง AIR CONDITION & VENTILATION SYSTEM.
มูลค่างาน : 1,155,630.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 11/06/06 ถึง 03/15/07
   
       76 บริษัท ยูไนเต็ดฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
รายการผลงาน : ออกแบบติดตั้ง ระบบอุโมงลมเย็น 5 C' ให้มีความสัมพันธ์ต่ำที่ 50%RH
มูลค่างาน : 1,670,000.00 บาท
ระยะเวลาติดตั้ง : 12/16/06 ถึง 04/26/07
   
มีจำนวน Recored ทั้งหมด 91 รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6] หน้าถัดไป>>

>>For Admin
Copyright 2008 @ Koolkij Engineering Co.,Ltd.