หัวข้อเรื่อง
หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ( Split Type )
เครื่องปรับอากาศแบบสำเร็จครบชุดในตัว ( Packaged Unit )
ระบบปรับอากาศที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น ( Water Chiller )
WaterCooled water chiller
ระบบท่อลม ( Air Distribution System
ระบบท่อน้ำยา ( Refrigeration Piping )
ระบบท่อน้ำเย็น ( Chilled Water Piping )
ระบบท่อน้ำระบายความร้อน ( Condenser Water )
ระบบท่อน้ำทิ้ง ( Condensate Drain )
ระบบระบายอากาศ ( Ventilation )
ระบบควบคุมควันไฟ ( Smoke Control System )
หน้ากากแอร์ ( Air Grille )
แคมเพอร์ ( Air Damper )
แผงกรองอากาศ ( Air Filter )
พัดลม ( Fan )
คอมเพรสเซอร์ ( Refrigerant Compressor)