รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Controls the contamination system )
More


-------
--------------------------------

 


  

พัดลม (Fan)

พัดลมนับเป็นหัวใจในระบบส่งลมต่างๆทั้งหมด เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในาการขับเคลื่อนลม การเลือกใช้พัดลมจะขึ้นกับความดันลมที่ต้องการ ปริมาณลม การกินไฟและระดับเสียง โดยเฉพาะเรื่องการกินไฟและระดับเสียง เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญมากนัก แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าเริ่มมีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดไฟและความเงียบ ซึ่งได้กลายเป็นจุดขายไปแล้ว การเรียกชื่อพัดลม จะเรียกตามลักษณะของใบ โดยใบลักษณะต่างๆ กันจะมีคุณสมบัติต่างกัน

แบบใบพัด (Propeller Fan)
เหมาะกับการใช้เป็นพัดลมระบายอากาศ ที่มีปริมาณลมไม่มากนัก และไม่ต้องการความดันลมมาก พัดลมแบบนี้จะมีราคาถูก เหมือนพัดลมตามบ้าน

แบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan)
จะให้ปริมาณลมได้มาก และให้ความดันลมได้สูงพอประมาณ จึงเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด ตั้งแต่เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง จนถึงเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ โดยลักษณะของใบยังมีหลายลักษณะ เช่น Forward Curve ซึ่งนิยมใช้มากที่สุด แบบ Backward Curve จะมีราคาแพงขึ้นและมีเสียงดังขึ้น แต่เหมาะกับความดันลมที่สูงขึ้นหรืออากาศทีสกปรก ส่วนแบบ Airfoil ก็มีใช้บ้างในกรณีที่ต้องการความดันสูง แต่มักจะมีเสียงดัง


พัดลมหอยโข่ง

แบบแอกเชียล (Axial Flow Fan)
มีใบแบบ Airfoil เป็นชนิดที่ให้ปริมาณลมได้มาก แต่ความดันลมปานกลาง และตัวใหญ่จะมีราคาถูกกว่าแบบหอยโข่ง รวมทั้งมีขนาดกะทัดรัดกว่า หากเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องจะทำให้ได้ราคาถูก, ประสิทธิภาพดี, กะทัดรัด แต่ผู้ขายมักจะเลือกรุ่นที่มีรอบจัด, เสียงดัง, ความดันไม่ดี, ประสิทธิภาพต่ำมาให้ เพราะต้องการแข่งขันราคาจึงมักจะมีปัญหา ดังนั้นจะใช้พัดลมแบบนี้จะต้องมีความรู้มากพอตอนเลือกรุ่นของพัดลม
ข้อดีอีกประการหนึ่งของพัดลมแบบแอกเชียล ก็คือทางลมเข้าและทางลมออกอยู่ในแกนเดียวกัน จึงทำให้ติดตั้งง่ายกว่าและใช้เนื้อที่น้อยกว่าพัดลมแบบหอยโข่ง ซึ่งทางลมเข้า-ออกทำมุม 90


พัดลมแอกเซียล

อย่างไรก็ตามในระยะหลังนี้ผู้ผลิตพัดลมด้านที่ถนัดทางหอยโข่ง และพยายามผลิตพัดลมแบบใบพัดที่สามารถให้ความดันลมได้สูงขึ้นบ้าง หรือผลิตพัดลมแบบหอยโข่งที่สามารถต่อท่อเข้า-ออก ตามแนวแกนพัดลมได้เลย เพื่อมาสู้กับพัดลมแอกเชียล การพัฒนาเทคโนโลยีของพัดลมยังไม่สิ้นสุด และมีการผลิตพัดลมลักษณะต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานต่างๆ กัน