รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Air Pollution control System )
More


-------
--------------------------------

 


  

ตัวอย่างงาน ระบบแอร์คอนดิชั่น                          ...Download

1. Mobile test room paghaged control air condition 24C' To 50C' & 45% and 80% RH.
2. Air conditioning central & central suctem for sock production plant at OVERSEAS RAYONG INDUSTRAL CO.,LTD.
3. Project Gardenia Food (Thailand) C0., Ltd.
4. Textile air condition system of RAJAVUCHINO CO.,LTD.
5. Clean room of compact disc production room at RS PROMOTION 1992 CO.,LTD.
6. Clean room air condition class 10K at IME PHASE II
7. Air conditioning system for food factory at PRESERVED FOOD SPECIALTY CO.,LTD.
8. Textile air system for textile plant at T.U.C FACTORY (KABINBURI)
9. Clean room class 10K area 220 SQ.M. at SEMICONDUCTOR VENTURES INTERNATIONAL PUBLIC CO.,LTD.
10. Air conditioning central & central suctem for sock production plant at OVERSEAS RAYONG INDUSTRAL CO.,LTD.
11. Air washer system at HANTEX PUBLIC COMPANY LIMITED.
12. Clean room class 10k for DVD room at ASIA CO.,LTD.
13. Clean room air condition system class 10k for coffee & coddemate filling room production plant at CMYK CO.,LTD.
14. Cool & clean air supply & ventilation system for factory : The average control temp <32 B ํC throughout the year at CMYK CO.,LTD.
15. Clean room air condition system : project CMYK CO.,LTD.(DM3) at SAMUTSAKHON INDUSTRY (Product by NESTLE)