รับออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศ
  ( Air Conditioning and Design )
 ระบบควบคุมมลภาวะ
 ( Air Pollution control System )

-------
--------------------------------

 


  


บริษัท กูลกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ที่ตั้ง : 53 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 77 แยก 4-7
 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 โทรศัพท์ : 0-2809-9756-8 แฟกซ์ : 0-2809-9758
 อีเมลล์ : koolkij@truemail.co.th

 บริษัทกูลกิจเอ็นจิเนียริ่งจำกัดเป็นบริษัทซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรับเหมาออกแบบ ติดตั้งปรับอากาศ,ระบบระบายความร้อนเครื่องจักรและระบบควบคุมสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรม,ควบคุมมลสภาวะภายในโรงงาน อีกทั้งระบบปรับอากาศสำหรับโรงงานที่ต้องการควบคุมสภาวะ ภายในเป็นพิเศษ เช่น ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ หรือ ต้องการควบคุมความสะอาดภายใน(CLEAN ROOM) และควบคุมมลสภาวะ อากาศภายในโรงงาน, ระบบไฟฟ้า และงานระบบท่อต่าง ๆ (UTILITY PIPE) อีกด้วย

     บริษัทฯ ได้เริ่มทำการก่อตั้งเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2535 โดย นายนพกูล ลีวันแสงทองป็นผู้เริ่ม ก่อการจดทะเบียน และเป็นกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ ริษัทได้ดำเนินงานในการติดตั้งระบบปรับอากาศมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กูลกิจ คอมพิวเทคและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกได้ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศเพียงอย่างเดียว ต่อมาจึงได้เพิ่มเติมงาน ระบบอื่น ๆ เข้ามาอีกในภายหลัง

      การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ได้ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศและอื่นๆ ให้กับเจ้าของโครงการหลายโครงการจนสำเร็จลุล่วงไป ด้วยความเรียบร้อยและได้รับความพึงพอใจจากเจ้าของ โครงการทุกท่าน

      ปัจุบัน บริษัทฯ สามารถให้บริการการติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบบ ระบายความร้อนเครื่องจักรและระบบ ควบคุมสำหรับอาคารและโรงงานทั่วไป โดยมีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยความรวดเร็ว และการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดรวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับท่านที่มีปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับงานระบบทุกระบบ และพร้อมที่จะรับใช้ท่านอย่างเต็มความสามารถ